Anh Sơn- Chung cư Học viện bộ Quốc phòng- Phong cách Tân cổ nhẹ